Chính sách bảo mật

1. Thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ lưu trữ các thông tin cá nhân cơ bản. Thông tin cá nhân được bảo mật và sử dụng trong các nền tảng và ứng dụng thuộc SGIALAI khi được các bạn đồng ý.

- Khi không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân có thể sẽ không thể dùng một số ứng dụng của SGIALAI

2. Cookie

Chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích tăng tính trải nghiệm hoạt động.

3. Đăng nhập ứng dụng thứ 3

SGIALAI cung cấp Openid ứng dụng đăng nhập bên thứ 3. Ứng dụng có thể sử dụng các thông tin như tên tài khoản, Email và một số thông tin của tài khoản.

Hãy cân nhắc và chỉ cấp quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ mà bạn tin tưởng